Організаційно-методичний відділ обласної клінічної лікарні був організований і розпочав свою діяльність в 1951 році. з моменту створення він розміщувався в корпусі № 3 на місці реанімаційного відділення, а з 1965 року і по теперішній час ОМВ знаходиться в окремо виділеному приміщенні.

 

 

Оргметодвідділ, крім організаційно-методичної роботи, забезпечував і проводив статистичні обробки основних показників діяльності всіх закладів охорони здоров'я області з наданням звітів до Міністерства охорони здоров'я. Ця робота проводилась до 25.10.97 року, коли був організований обласний центр медичної статистики та аналізу “Медстат”.

В структурі організаційно-методичного відділу окремо був кабінет медичної статистики.

Крім лікарів статистиків, середніх медичних статистиків, у відділі працювали фельдшер-методист, лікар та середній медпрацівник по контролю за ходом впровадження досягнень медичної науки в практику, лікар відповідальний за ІВВВ, підлітковий лікар.

Матеріально-технічне забезпечення оргметодвідділу відповідало розвитку техніки. Основним обчислювальним апаратом протягом багатьох років були звичайні рахівниці, у 60-х роках – впроваджені арифмометри. В 70-ті роки, з появою електронних машин, відділ був укомплектований  в необхідному обсязі. Це значно прискорило підготовку та складання статистичних звітів.

З початком комп’ютеризації в державі, у 90 роках для ОМВ був придбаний комп’ютер, це дало можливість готувати зведену інформацію (звіти) по основним розділам служби області з наданням в МОЗ України.

З 1995 року матеріально-технічна база організаційно-методичного відділу була декілька покращена. Було розпочато приймання та зведення звітів за підсумками роботи ЛПЗ області.

На виконання розпорядження голови ОДА від 21.04.97 року № 174 “Про створення обласного центру медичної статистики та аналізу “Медстат” управління охорони здоров’я” 25.10.97 року був створений обласний центр медичної статистики та аналізу “Медстат”.

З цього часу функції збору, обробки та аналізу статистичної інформації в масштабах області були передані обласному центру “Медстат”.  

З 25.10.97 року в складі оргметодвідділу був організований кабінет статистики з забезпеченням лише статистичного аналізу роботи служб та відділень лікарні. В роботу відділу впроваджені програми “Стаціонар” та “Ургентна допомога”.

Статвідділом щомісячно готується необхідний обсяг інформації по основним показникам діяльності.

Щоквартально та за рік готуються статистичні довідники про діяльність  структурних підрозділів лікарні.

Організаційно-методичним відділом проводяться основні заходи, які направлені на покращання медичного обслуговування населення області. В першу чергу – організація планово-консультативної роботи лікарями обласної лікарні.

Щорічно проводиться понад 500 виїздів лікарями обласної лікарні до ЛПЗ області. Останні чотири роки, з придбанням лабораторно-діагностичного комплексу, виконуються виїзди безпосередньо в сільську місцевість для надання медичної допомоги сільському населенню.

Щорічно до сільської медичної мережі виконуються 17-18 таких виїздів.

Проводиться методична робота. Організаційно-методичний відділ забезпечує контроль та надає допомогу в роботі обласних спеціалістів. Протягом останніх років підготовлено і направлено в лікувально-профілактичні заклади області ряд методичних листів з питань організації управління охорони здоров'я, про організацію роботи начмедів, про порядок планування та складання річних звітів, тощо.

За підсумками діяльності ЛПЗ щорічно готуються інформаційні листи з направленням в лікувальні заклади області.

Визначний вклад в організації та розвитку організаційно-методичного відділу обласної лікарні був внесений досвідченими та кваліфікованими організаторами охорони здоров'я.

Організатором і першим заступником головного лікаря обласної лікарні з організаційно-методичної роботи з 1951 по 1965 р.р. була лікар Видревич Галина Володимирівна.

Кваліфіковано та на відповідному рівні вирішувались питання оргметодроботи згідно з вимогами.

Протягом 1965 року завідувачем ОМВ був заслужений лікар УССР Пшеничний Микола Михайлович.

Багато сил та праці було вкладено в чітку організацію роботи відділу та в цілому організаційно-методичну роботу в області зав. ОМВ Барабан Антоном Леонтійовичем, який працював на цій посаді з 1966 по 1974 р.р.

Протягом 12 років ( з 1974 по 1984) незмінним керівником відділу та заступником головного лікаря був досвідчений, ерудований, організатор вищої категорії Чернобров Іван Володимирович.

Ним була розроблена чітка система інформаційного забезпечення керівного складу, підготовлена велика кількість методичних листів та рекомендацій з різних питань організації управління.

З 1987 по 1994 р.р. заступником головного лікаря працював молодий, перспективний організатор охорони здоров'я вищої категорії Котков Володимир Вікторович.

Ним була активізована робота по комп’ютеризації та комп’ютерній обробці статистичних даних.

Протягом 3 років (з 1994 по 1997) зав. ОМВ працювала Павелко Неллі Юріївна (фото № 6); з 1997 року по 2000 рік – Ільченко Ірина Петрівна (фото № 7). Ними кваліфіковано та на відповідному рівні вирішувались питання організаційно-методичної роботи.

З 2000 року і по 2009 завідувачем ОМВ працював організатор вищої категорії Євдошенко Віктор Миколайович, який забезпечував організаційно - методичне  керівництво всіма інформаційно-аналітичними відділами ЛПЗ області згідно з вимогами сьогодення.

Необхідно відмітити, що у відділі тривалий час працювали і працюють ряд лікарів.

З 1967 року з невеликою перервою працює завідуюча кабінетом медичної статистики, організатор вищої категорії Федотова Раїса Михайлівна.

 На відповідному професійному рівні вирішує всі питання статистичного обліку та  звітності в обласній лікарні.

Кваліфіковано забезпечував роботу кабінету статистики Андреєнко Микола Андрійович.

Тривалий час працював лікарем, відповідальним за інвалідів ВВВ Нефьод Петро Миколайович.

Протягом останніх 11 років, з 1996 року у відділі працював організатор вищої категорії Панькович Іван Митрофанович, який до цього протягом 23,5 років був начмедом лікарні.

 Ним підготовлено ряд методичних рекомендацій з питань організації управління, планування, стаціонарної допомоги та ін. 

 

Сьогодні  оргметодвідділ оснащений 6 персональними комп’ютерами, на яких проводиться обробка статистичної інформації згідно з програмами:

· Медстат;

· Поліклініка;

· Стаціонар;

· Ургентна допомога.

 

Для потреб керівництва лікарні впроваджена комп’ютерна програма “Контроль виконання”, яка працює під безпосереднім контролем заступника головного лікаря з медичної частини.

Колектив оргметодвідділу, в складі 4 лікарів, 5 середніх медичних працівників, 2 операторів ЕОМ, підготовлений і працює за принципом взаємозамінності, що гарантує виконання планових та позапланових завдань в разі відсутності безпосередніх виконавців.

 

Контактні телефони: 25-86-41

Електронна пошта sokb_omo@mail.ru