У 1967 році в Сумській обласній лікарні був відкритий гематологічний центр з гематологічним відділенням на 30 лікарів та гематологічному кабінеті в поліклініці. Були чітко розроблені та затверджені положення та показання до госпіталізації гематологічних хворих та принципів диспансерного нагляду за ними.
     Організатором створення гематологічного центру та її першим керівником став Галкіна Марфа Михайлівна.

     В 1988 році відділ розширений до 40 ліжок-місць за рахунок введення додаткових площ.
     У відділенні запроваджені в практику сучасні методи діагностики для кожної стадії лікування хворого, удо-сконалена загальна тактика обстеження та лікування та здійснення профілактичних заходів та лікування ускладнень. Розроблена чітка послідовність лікування хворих в амбулаторних умовах.
     У відділенні проводяться стернальна пункція з морфолого-гінекологічним дослідженням та диференційним підрахунком мієлограми, пункція і біопсія лімфатичних вузлів, трепанобіопсія, люмбальна пункція з біохімічним та морфологічним аналізом люмбальної рідини, коагулологічні, імуногепатологічні, рентгенологічні дослідження тощо.

Показання для надання хворим гематологічної допомоги:

1. Гострий та хронічний лейкози.

2. Злоякісні лімфомі, в т. ч лимфогранулематоз.

3. Парапротеїнемічні гемобластози.

4. Злоякісний гістоцитоз.

5. Еритремії.

6. Анемії, успадковані та набуті.

7. Депресії гемопоезу (апластичні анемії, мієлодисплазії, агранулоцітози та ін.)

8. Геморагічні діатези, спадкові і набуті, а також гемо-філії

9. Успадковані нейтропенії, цитопенії невідомого ґенезу.

 

      У відділенні проводяться ендоскопічні, ультразвукові методи дослідження, комп'ютерна та магніто-резонансна томографія.

 

      У відділенні використовуються Державні Національні програми:

1. «Забезпечення медичних заходів щодо боротьби з туберкульозом, профілактикою та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих» КПКВ 2301370.

2. «Забезпечення медичних заходів окремих медичних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК 2301400 (Централізовані заходи з лікування хворих на гемофілію).

 

     Надається консультативна інформація для хворих, пацієнтів та інших верств населення.

 

     Відділ співпрацює з кафедрами СумДУ, Інститутом патології та трансфузіології крові АМН України (м. Львів), Інститутом гематології та трансфузіології АМН України (м. Київ).

 

     Завідувач відділу, обласний позаштатний гематолог УОЗ, лікар вищої кваліфікаційної категорії Грушко А.Н.

 

     Контактний телефон (542) 25 78 15.