З моменту створення Сумської області була організована і обласна лікарня до складу якої входить хірургічне відділення.  

Початок організації хірургічної допомоги на Сумщині, як і у всій Україні відноситься до далекого дореволюційного періоду. Перші операції були виконані в Охтирській окружній лікарні у 1844 р., в інших лікувальних закладах операції виконували з початку 80-х років XIX століття.В цей період на Сумщині працювали лікарі-хірурги В.В. Шаболдаєв, Л.В. Шаболдаєв, К.А. Зільберник, Д.В. Бартош .

 Найбільш повного становлення та розвитку хірургічна допомога в м.Суми отримала на початку XX століття. В Сумському повіті хірургічну службу очолив     А.І. Мєщанінов. Він у 1919 р. виїхав до м. Харкова ,ставши професором, а в повоєнні роки А.І. Мєщанінов очолював кафедру хірургії Харківського інституту удосконалення лікарів, де багато хірургів нашої області проходили перепідготовку .

Великий внесок у розвиток хірургії області вніс І.Б. Скляров, який з 1920 по 1935 р. очолив службу в області, а в 1931 р. йому було присвоєно звання професора. Він був організатором філіалу Харківського інституту удосконалення лікарів, а вже  з 1935 р. І.Б. Скляров очолив кафедру хірургії Ашхабадського медичного інституту.

З 1923 р. на Сумщині працює Г.В. Самодаєв, після закінчення Харківського медичного інституту, працює головним лікарем і хірургом Юнаківської лікарні. З 1934 р. він займає посаду головного лікаря поліклініки Червоного хреста та Червоного півмісяця, з 1939 р. – хірургом Сумської міської центральної лікарні. У період Великої Вітчизняної війни він був ведучим хірургом евакогоспіталів, післявоєнні роки знову працює в обласній лікарні, передаючи свій досвід молодим хірургам. Саме Г.В. Самодаєв був першим організатором хірургічної допомоги населенню області.

     Великий внесок у розвиток хірургії області  вніс Г.А.Грудін, який  після закінчення в у 1927 р. Ленінградського медичного інституту свою трудову діяльність пов’язав з Сумщиною. Працював у сільській лікарні, потім завідував Сумським міськздороввідділом, у воєнні роки був хірургом госпіталів. Після війни  Г.А.Грудін призначається завідуючим Сумським обласним відділом охорони здоров’я, а в подальшому зав. хірургічним відділенням обласної лікарні. З введенням посад головних спеціалістів, був затверджений головним хірургом  обласного відділу охорони здоров'я (1949-1966 р.). Г.А.Грудін багато сил та енергії віддавав організації хірургічної служби області, впроваджуючи нові методи хірургічного лікування виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки, жовчевокамяної хвороби, захворювань ендокринної системи. За плідну роботу Грудіну Г.А. було присвоєно почесне звання  заслуженого лікаря УРСР.

З 1960 р. завідуючим хірургічним відділенням обласної лікарні було призначено Л.В.Супруна. У цей період значно розширився діапазон оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, а з відкриттям на базі хірургічного відділення 20 ліжок по торакальній хірургії проводились операції при гнійних та онкологічних захворюваннях легень. Л.В.Супрун приділяв багато уваги вдосконаленню хірургічної допомоги в ЦРЛ, професійному росту лікарів-хірургів. У 1966 р. Л.В.Супруну було присвоєно звання ‹‹Заслужений лікар›› УРСР і у цьому ж році  його затвердили головним хірургом  обласного відділу охорони здоров'я. Хірурги, які були підготовлені в цей час, організували ортопедичну, урологічну, нейрохірургічну, дитячу хірургічну служби.

       З 1968 р. на базі хірургічного відділення проводиться підготовка лікарів-інтернів з хірургії.

     У 1970 р. хірургічне відділення обласної лікарні очолив І.Ф. Дерев'янко - висококваліфікований хірург з великим діапазоном оперативних втручань. За  участь у Великій вітчизняній війні він був нагороджений багатьма бойовими нагородами, а також орденом  Леніна  та орденом Трудового Червоного Прапора.  І.Ф. Дерев'янку  було присвоєно почесне звання  ‹‹Заслужений лікар›› УРСР, ‹‹Народний лікар›› СРСР, обирався делегатом ХХVІІ з'їзду КПРС.  У цей період активно розвивається хірургія  шлунково-кишкового тракту, виконуються органозберігаючі операції та всі види ваготомій, розширені операції при  жовчекам′яній хворобі та патології підшлункової залози.

   І.Ф. Деревянко багато уваги приділяв підвищенню професійної майстерності лікарів-хірургів відділення та області,  передаючи свій досвід та знання. За його ініціативою здійснено добудови до  хірургічного корпусу , що значно покращило  роботу хірургічного відділення  та інших структурних підрозділів обласної лікарні.

     З 1992 р. хірургічним відділенням  завідував Бороденко М.М., який до цього працював  головним  хірургом  облздороввідділу. У цей час вперше були організовані  виїзні курси кафедри торако- абдомінальної хірургії ХАПО.

  У 1995 р. завідуючим відділенням був призначений Борисенко О.І., який працював на цій посаді до 2007 р. З 1996 р. на базі відділення  засновано спочатку курс, а потім кафедра загальної хірургії медичного факультету Сумського державного університету (зав. кафедрою д.м.н., професор І.Д.Дужий,  к.м.н., доц.. Шевченко В.П.,  к.м.н. ас. Пятикоп Г.И., Мадяр В.В.). Багато хірургів відділення  працювали  по сумісництву викладачами кафедри. З 1992 року на базі відділення працює філія кафедри торако-абдомінальної хірургії Харківського інституту удосконалення  лікарів. Разом з співробітниками відділення лікарі відділення займаються науковою роботою. Щорічно публікуються наукові статті  у хірургічних журналах та збірках.

      В  2001 р.  головний  хірург  УОЗ  М.М. Кобилецький  захистив  дисертацію  на  здобуття наукового ступеня кандидата медичних  наук. У 2004 році  йому  присвоєно почесне  звання Заслужений  лікар України. У 2005 році присвоєне звання  доцента.

В 2000 р. за рішенням управління охорони  здоров’я  на базі хірургічного відділення відкрито центр шлунково-кишкових кровотеч з цілодобовою роботою ендоскопічної служби. Концентрація цієї важкої групи хворих  значно покращила наслідки лікування та знизила летальність.         

 Хірургічне відділення обласної клінічної лікарні є провідним підрозділом хірургічної служби області. В 2004р. тут розпочали виконувати відеолапароскопічні холецистектомії. Рівень підготовки хірургів постійно зростає. На сьогоднішній день обсяг мініінвазійних втручань розширився: виконуються операції з приводу деструктивних форм гострого панкреатиту, злукової хвороби черевної порожнини.

У різні періоди  у хірургічному відділенні обласної лікарні  працювали хірурги:  Е.Т. Рибалко, І.З. Сукерник, З.І. Кособокова, І.В. Савчук,   М.Ф. Кривошеєв,  І.С. Лишенко,  П.С. Райденко,  Г.Д. Подойма,  В.І. Ткаченко,   Л.С. Запорожченко,   В.Т. Ісаєв,  О.С. Таран, М.Ю. Новиков., А.І.  Пустовий .

З 2007 р. завідуючим хірургічним відділенням призначений Братушка В.О. У відділенні продовжується удосконалення оперативних втручань  при  виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки,  жовчевокамяній хворобі,  патології щитоподібної залози. Впроваджуються нові лікарські препарати  при лікуванні у хворих на гострий панкреатит та іншу патологію.  Проводиться значна робота по покращенню матеріальної бази  відділення.

ПОКАЗАННЯ  ДО  ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ

в хірургічне відділення Сумської обласної клінічної лікарні

Госпіталізації в хірургічне відділення Сумської обласної клінічної лікарні підлягають жителі всіх  районів області, жителі інших областей України, іноземці, які потребують невідкладної допомоги з приводу гострої та хронічної хірургічної патології в період загострення.

Показаннями до госпіталізації хворих в хірургічне відділення  є:

 1.  Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнена: кровотечею, перфорацією, пенетрацією, стенозом.
 2.  Шлунково-кишкові кровотечі різноманітної  етіології: ерозивний  гастродуоденіт, синдром Маллорі – Вейса, цироз печінки з кровотечею  з  варикозних  вен  стравоходу,  новоутворення  шлунку  та  кишківника,  коліт.
 3. Захворювання оперованого шлунка:  синдром привідної петлі; пептичні виразки  кукси  шлунка  та  шлунково-кишкового  анастомозу,  демпінг-синдром   2-3 ступеня.
 4. Діафрагмальні кили.
 5. Злукова  хвороба  черевної  порожнини  з  порушенням  пасажу по  кишківнику.
 6. Патологія підшлункової залози: гострий  панкреатит ,панкреонекроз  з  гнійно-септичними  ускладненнями ,  вроджені  та  набуті  кісти,  псевдокісти,  нориці, пухлини з механічною  жовтяницею, аномалії розвитку.
 7. Тромбоз мезентеріальних судин.
 8. Абсцеси  черевної  порожнини.
 9.  Захворювання щитоподібної залози: вузлові  та  змішані форми зобу,  дифузно-токсичний зоб, аутоімунні тиреоідіти за наявності вузлів, компресії стравоходу, дихальних шляхів, рак щитоподібної залози.
 10. Захворювання жовчного міхура та жовчевих протоків: гострий  холецистит, хронічний калькульозний холецистит, холедохолітіаз, аномалії  розвитку, стриктури жовчевих  протоків різного рівня.
 11. Кишкова  непрохідність різноманітного  ґенеза: обтураційна, странгуляційна, динамічна.
 12. Кили  черевної  стінки, ускладнені  защемленням  та  важкою супутньою  патологією( ожиріння, серцево-судинна та легенева недостатність).
 13. Захворювання селезінки: хвороба Верльгофа зі спленомегалією; новоутворення селезінки, тромбофлебітична селезінка.
 14. Пошкодження органів грудної  та  черевної  порожнини: поранення серця та  легень,  пошкодження  шлунку, кишківника, печінки, селезінки, нирок, підшлункової  залози, судин заочеревинного простору.
 15. Патологія кишківника: ускладнені форми хвороби Крона; хвороба Гіршпрунга у дорослих, хворі з функціонуючими стомами, з метою їх закриття.
 16. Захворювання артерій та вен: хронічний тромбофлебіт підшкірних та глибоких вен нижніх кінцівок; варикозне розширення підшкірних вен нижніх кінцівок, облітеруючий атеросклероз, ендартеріїт нижніх кінцівок. Діабетичні флегмони і гангрени  стоп.
 17. Перітоніти різноманітного  ґенезу.
 18.  Гострий апендицит.
 19. Поширині гнійно-запальні ураження м’яких тканин( флегмони, фасциїти, парапроктити).
 20. Анаеробна  газова  флегмона.
 21. Поліпи  шлунково-кишкового  тракту.
 22. Ускладнення  після  оперативних  втручань  проведених на 2 рівні.

 

 

Завідуючий відділенням                           БРАТУШКА Володимир Олександрович, лікар-хірург вищої категорії                                  

                                                           

Стаціонарне відділення на 60 ліжок

За штатом у відділенні 78 медичних працівників

      -   лікарі                                              

Арєхов Микола Гаврилович  - вища категорія                                          

Виходцев Василь Кимович    - вища категорія                                     

Кобилецький Сергій Миколайович  - друга категорія                            

Кравець Олександр Валерійович    - друга категорія                      

Материнський Олег Михайлович   - вища категорія                     

Мисловський Ігор Анатолійович    - вища категорія                          

Свістунов   Олександр Вікторович  - перша категорія                     

Соболєв Юрій Іванович   - вища категорія                                                   

Ладний  Микола Данілович  - вища категорія                                               

Цебро  Олег  Миколайович  - друга категорія                                              

Шимко Володимир В’ячеславович - перша категорія                                                                                                                                                                                                                                                                       

У відділенні розташована кафедра загальної хірургії медичного інституту Сумського державного університету.

Завідуючий кафедрою – Дужий Ігор Дмитрович, професор, доктор медичних наук.

Доценти кафедри – Шевченко Володимир Порфирович,  П'ятикоп Геннадій Іванович.

У відділенні по сумісництву працює головний хірург області, кандидат медичних наук Кобилецький Микола Михайлович.

У відділенні виконується 1300 оперативних втручань на рік.

При відділенні відкрито центр шлунково-кишкових кровотеч, що дало можливість знизити летальність від цієї патології в 3 рази.

Постійно впроваджуються нові методи лікувальної діагностики, методики тощо. Кожного року друкується до 15 наукових статей.

Виконання планових показників:

- Зайнятість                                               -   по відділенню   -  342,02

                                                                             по  Україні        -  329,14

     - Пропускна здатність ліжка                   -   101÷103%

     - Планові хірургічні втручання               -   200% від ургентних

     - Хірургічна активність                            -   71,3 %

Цілодобово у відділенні працює 2 ургентних хірурга, лікар-ендоскопіст. Хірургами надається невідкладна медична допомога хворим Сумської області.