Історія   розвитку  приймального  відділення  розпочинається  з  1  жовтня  1948  року.

   Приймальне  відділення  є  структурним  підрозділом  лікарні  яке  взаємодіє  з  поліклінічним  та  стаціонарними  відділеннями  з  питань  спадкоємності  в  обслуговуванні  хворих  та  підготовки  їх  до  госпіталізації.

    Увага  з  боку  медперсоналу,  належний  зовнішній  вигляд,  організація  роботи  приймального  відділення  завжди  створювали  у  хворих  довіру  до  закладу  в  цілому  і  його  колективу,  якому  він  довіряє  своє  здоров’я.

    Організація  роботи  приймального  відділення  займає  одне  з  провідних  місць  в  системі  управління  лікарнею.

    З  2001  року  і  по  теперішній  час – завідує  відділенням  Дяченко  Олена  Григорівна.

    Приймальне  відділення  складається  з  3-х  санітарних  пропускників  згідно  з  лікувальними  корпусами.

    Для  виконання  своїх  функцій  санітарні  пропускники  мають  відповідний  набір  приміщень.

    За  останні  роки  значно  покращилось  матеріально-технічне  забезпечення  відділення.  У 2006 році  відбулась  реконструкція  3-го  санітарного  пропускника згідно  сучасним  вимогам.

    Щорічно  госпіталізується  до  18 - 19 тисяч  хворих  через  приймальне  відділення  Сумської  обласної  клінічної  лікарні.

    Відділення  має  достатній  кадровий  потенціал.  На  сьогодні  в  штаті  приймального  відділення працюють  9  лікарів,  75% з  них  атестовано.

    

      На  високому  технічному  і  професійному  рівні  надається  діагностика  і  екстрена  медична  допомога  хворим,  які  поступають,  та  звертаються  до  лікарні  з  приводу  раптового  захворювання  чи  нещасного  випадку  черговими  лікарями  приймального  відділення.

     З  великим  перевантаженням  працює,  зокрема,  санітарний  пропускник №3,  хірургічного профілю,  до  якого  щорічно  звертається  понад 7,0 тисяч  хворих  і  потерпілих.  Із  року  в  рік  тут  амбулаторно  виконуються  понад  2,0  тисяч  оперативних  втручань  1-2  категорії  складності.

   

    Цілодобово  у  приймальному  відділенні  черговим  медперсоналом  надається  хворим  з  терапевтичною  патологією  кваліфікована  ургентна  амбулаторна  консультативна  допомога,  а  також  передача  відомостей  в  СЄС,  міську  дезстанцію,  районні  РОВД  і  ДАІ,  адміністрацію  по  мірі  необхідності.  Слід  зазначити,  що  щорічно  черговими  лікарями  відділення  оглянуто  до  9  тисяч  хворих  у  відділеннях  лікарні  теравпетичного  профілю.

     У  відділенні  існує  пакет  документів  на  випадок  виникнення  або  загрози  надзвичайних  ситуацій  в  неробочий  час.

     При  занесенні  особливо  небезпечної  інфекції  в  приймальному  відділенні  на  кожному  санітарному  пропускнику  є  комплекти  захисних  костюмів,  лабораторні  та  медикаментозні  укладки  і  відповідна  документація  з  інструкцією  та  схемою  оповіщення.

    З  середнім  та  молодшим  медичним  персоналом  щомісячно  проводяться  заняття  по  спеціальним  програмам.  З  лікарями  та  медсестрами  регулярно  проводяться  заняття  по  невідкладній  допомозі  в  обсязі  обов`язкової  програми;  по  особливо-небезпечним  інфекціям  та  цивільній  обороні,  а  також  інструктажі  по  техніці  безпеки  та  охороні  праці.

      На  виробничих  нарадах  у  відділенні  заслуховуються  основні  показники  діяльності  з  аналізом  виявлених  недоліків  і  визначенням  заходів  по  їх  усуненню.

     Регулярно  обговорюються  питання  господарської  діяльності  та  виробничої  дисципліни.

     У  відділенні  ведеться  необхідна  облікова  і  звітна  медична  документація  згідно  з  наказом  МОЗ  України  від  03.07.2001р.№258.

     У  роботі  працівники приймального  відділення  дотримуються  вимог  санітарно-гігієнічного  і  протиепідемічного  режиму  згідно  з  наказами  МОЗ  України.

    Відповідно  з  реальними  можливостями  сьогодення  проводиться  впровадження  медичної  науки  в  практику  роботи  відділення,  ознайомлення  персоналу  з  досвідом  роботи  кращих  відділень  та  служб.

     У  відділенні  активно  ведеться  санітарно-освітня  робота  та  пропаганда  здорового  способу  життя.

 

 

    Завідуюча приймальним відділенням  

Дяченко Олена Григорівна, II категорія

     Ординатори:

1.Дащенко Тетяна Михайлівна – вища

2. Хомета Галина Анатоліївна – I категорія.

3.Гапієнко Олександр Вікторович – II категорія

4. Рапута Ігор Миколайович – II категорія

5. Приходько Ольга  Олексіївна – II категорія

6. Геліх Тарас Володимирович – II категорія

7. Фіргер Наталія Геннадіївна – II категорія

 8. Влезько Олеся Анатоліївна – не має категорії

 

    Тел. (0542)  22-15-02

                        25-05-91

                        25-02-64