Пульмонологічне відділення було засновано в 1974 р. Його першим керівником стала Попова Т.С. З перших днів діяльності відділення надавало допомогу не тільки хворим з хворобами органів дихання, а також алергологічним та профпатологічним хворим. З 1987 р. по 2004 р. колектив очолювала Клець С.А.

     У 2004 р. виконуючою обов’язки зав.пульмонологічним віддіеленням була призначена Гуйва Т.О., яка й потеперішній час очолює колектив медиків пульмонологічного відділення.

     В 2003 р. лікар-ординатор  Купина  О.В. захистила      дисертацію    на      звання    кандидата медичних наук. У відділенні також працюють  лікар - бронхолог  Лоза Є.О., алерголог Чередниченко Н.А., пульмонолог Гончарова Т.С. та 14 медичних сестер.

     У відділенні надається допомога хворим з муковісцидозом, хронічними обструктивними захворюваннями легенів, пневмоніями, бронхіальною астмою, хворим бронхоєктатичною хворобою, вадами легенів,  а також хворим з алергічними проявами та ін. За 35 років у відділенні проліковано більш 50 тис. хворих. Втілено в роботу більш 150 нових методик діагностики та лікування, опубліковано 25 наукових статей.

Для хворих відділення проводяться сучасні методи діагностики та лікування: рентгенологічне обстеження, комп’ютерне обстеження органів грудної клітки, фібробронхоскопія та ендотрахеальні методи санації, алерготестування; спелеотерапія, введення ліків за допомогою сучасного небулайзера , лазеротерапія, сучасни фізіотерапевтичні методи лікування.

    Основним напрямком роботи відділення є надання своєчасної, кваліфікованої допомоги хворим з бронхолегеневою патологією.

    Жителям області з хворобами органів дихання надається консультативна допомога пульмонологом та алергологом в умовах консультативної поліклініки. Один раз на тиждень, прийом хворих здійснює обл. алерголог та обл. пульмонолог. Щорічно у мед. виданнях друкуються декілька статей лікарів відділення з проблем пульмонології та алергології, а зав. відділенням висвітлює ці питання на радіо та телебаченні. Для хворих на бронхіальну астму регулярно проводяться заняття в «Астма-школі». Щорічно для лікарів області розробляються інформаційні листи по сучасним методам лікування хвороб органів дихання. Згідно з планом лікарі відділення здійснюють консультативні виїзди в ЦРЛ, СЛА, ФАП.                                                                                                                                  

    У відділенні налагоджена тісна співпраця із науковцями Київського національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського та з кафедрами внутрішніх хвороб СумДУ. Це співробітництво побудоване на високому професійному рівні та спільному взаємозбагаченні. Сумісно з працівниками кафедр СумДУ друкуються статті в наукових виданнях. На консиліуми до тяжких хворих також запрошуються фахівці кафедр СумДУ. Пульмонологічне відділення КЗ «СОКЛ» є організаційним та консультативним центром для медичних закладів області по пульмонології та алергології.

Лікарі пульмонологічного відділення:

Гуйва Тетяна Олександрівна, вища категорія, являється позаштатним спеціалістом УОЗ.

- Купина Ольга Валентинівна , категорія вища, кандидат мед. наук.

- Лоза Евген Олексійович бронхолог, категорія вища.

 

Телефон відділення 25-01-35