Перший рентгенівський апарат в майбутній Сумській обласній лікарні був встановлений в приміщенні теперішнього рентгенкабінету №2 в 1926 р. Першим рентгенологом і завідувачем рентгенкабінетом був лікар Шульман Абель Наумович, котрий працював з 1926 по 1941 рік (після ВВВ в Суми не повернувся).

     Кабінет працював і під час окупації.

     В 1943 році був встановлений новий апарат «Буревестник» виробництва заводу «Мосрентген». Це був апарат з незахищеними трубками на водяному охолодженні. На базі цього кабінету була організована рентген станція, що обслуговувала майже всі лікувальні заклади міста.

     Працював в цьому кабінеті лікар-рентгенолог Ісіченко Платон Іванович з 1943 по 1948 рік. В 1948 році перейшов на посаду головного лікаря протитуберкульозного диспансеру і за сумісництвом працював рентгенологом до 1965 року.

     Наказом Сумського облздороввідділу від 16.04.1950 року обласна рентгенстанція була реорганізована в рентгенологічне відділення Сумської обласної лікарні.

     За період з 40-х до 80 років на посаді завідувачів відділенням працювали: Дроб’язко Г.Г., Близнюков П. І., Тер-Арутюнянц О. Й., Дядченко В. М., Басенко Я.Г., Мерецька Т.Ф.

     В січні 1982 року на посаду завідуючого рентгенологічним відділенням призначений Вергун Борис Миколайович (переведений з Конотопської ЦРЛ), котрий працював до травня 2009 року. За значний вклад в розвиток рентгенологічної служби Сумської області Борису Миколайовичу було присвоєно звання «Заслужений лікар України». За період 1983-1990 років повністю оновлено парк рентгенодіагностичних апаратів. Всі апарати оснащені телевізійними системами ПРЗ. В 1993-1994 роках в рентгенкабінеті поліклініки встановлений комп’ютерний томограф фірми «Пікер», в 2005 році встановлено спіральний, шестизрізовий томограф фірми «Сименс».

     В 2008 році за рахунок державного бюджету придбано магніто-резонансний томограф. Це сприяло значному покращенню діагностики пацієнтів з неврологічними та нейрохірургічними хворобами.

Основні напрямки роботи:

1. Надання спеціалізованої променево-діагностичної допомоги мешканцям Сумської області.

 2. Надання консультативної та методичної допомоги з проблем променевої діагностики у лікувально-профілактичних закладах області.

3. Проведення внутрішньолікарняної консультативної допомоги.

4. Удосконалення якості променево-діагностичного процесу.

5. Впровадження заходів, спрямованих на дотримання правил техніки безпеки, виконання вимог радіаційної безпеки, забезпечення гарантії якості променево-діагностичних досліджень.

 

Види досліджень, які проводяться в рентгенодіагностичних кабінетах відділу променевої діагностики.

1. Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):

 • рентгеноскопія ОКГ
 • рентгенографія ОГК (оглядова): в одній проекції, в двох проекціях
 • рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу
 • рентгенографія серця, діафрагми

2. Рентгенологічні дослідження органів травлення:

 • рентгеноскопія черепної порожнини (оглядова)
 •  рентгенографія черевної порожнини (оглядова)
 • рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу холангіографія інтраопераційна холангохолецистографія
 • внутрішньовенна холецистографія
 • пероральна дуоденографія зондова іригоскопія.

3. Рентгенологічні дослідження  кістково-суглобової системи:

 • рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта
 • рентгенографія черепа у двох проекціях
 • рентгенографія колоносових пазух
 • рентгенографія висково-щелепного суглоба
 • рентгенографія нижньої - щелепи
 • рентгенографія кісток носа
 • рентгенографія зубів
 • рентгенографія скроневої кістки
 • рентгенографія ключиці
 • рентгенографія ребер
 • рентгенографія грудини
 • рентгенографія грудного відділу хребта
 • функціональне дослідження відділу хребта
 • функціональне дослідження хребта
 • рентгенографія кісток таза
 • рентгенографія м'яких тканин

4. Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології

 • оглядова урографія
 • пієлографія антеградна
 • урографія внутрішньовенна
 • ретроградна пієлографія
 • ретроградна цистографія
 • уретерографія
 • гістеросальпінгографія

 

Види досліджень, які проводяться в кабінетах УЗД відділу променевої діагностики:

 • Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи
 • Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні
 • протоки + підшлункова залоза + cелезінка
 • Трансабдомінальні дослідження сечостатево· системи.
 • Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків
 • Інтраректальні дослідження передміхурової· залози
 • Інтраректральні дослідження жіночих статевих органов
 • Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів
 • Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів
 • Щитовидна залоза
 • Молочні залози (з двох сторін)
 • Слинні залози
 • Лімфотичні вузли
 • Кістки та суглоби.
 • Ультразвукові дослідження судин
 • Периферичні судини
 • Допплерометрія судин із спектральним аналізом
 • у постійному режимі
 • Допплерографія судин в імпульсному режимі
 • Дослідження судин з кольоровим допплерівським
 • картуванням
 • Ультразвукові дослідження новонароджених
 • Головного мозку
 • Внутрішніх органів
 • Суглобів та кісток
 • Спеціальні ультразвукові дослідження
 • Ехоофтальмографія
 • Функціональні дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової· залози

Види досліджень, які проводяться в кабінеті МРТ відділу променевої діагностики:

 • МРТ головного та спинного мозку;
 • МРТ хребта (шийного та поперекового хребта);
 • МРТ органів малого тазу;
 • Без контрастна МР-ангіографія судин головного мозку, шиї;
 • МРТ суглобів та м’яких тканин.

 

Види досліджень, які проводяться в кабінеті КТ відділу променевої діагностики:

 • Спіральна комп’ютерна томографія головного мозку з контрастним підсиленням
 • Спіральна комп’ютерна томографія головного мозку без контрастного підсилення
 • Спіральна комп’ютерна томографія параназальних синусів
 • Спіральна комп’ютерна томографія скроневої кістки
 • Спіральна комп’ютерна томографія черевної порожнини з контрастним підсиленням
 • Спіральна комп’ютерна томографія черевної порожнини без контрастного підсилення
 • Спіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з контрастним підсиленням
 • Спіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини без контрастного підсилення
 • Спіральна комп’ютерна томографія тазу порожнини з контрастним підсиленням
 • Спіральна комп’ютерна томографія кінцівок
 • Спіральна комп’ютерна ангіографія судин головного мозку, шиї, аорти та її гілок, ниркових артерій, тощо

 

Консультації

     Відділ променевої діагностики є організаційно-методичною базою з питань променевої діагностики області.

   Питання, зауваження до роботи, пропозиції можна надсилати за адресою: 40022, м.Суми, вул.Троїцька, 48 КЗ „Сумська обласна клінічна лікарня”, в.о.завідувачу відділом променевої діагностики Жданову Я.О., або за електронною адресою: sumy-aru@ukr.net.

   

     Співробітники відділу активно співпрацюють з кафедрою променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, Асоціацією радіологів України, Асоціацією фахівців з ультразвукової діагностики, кафедрою загальної хірургії медичного інституту Сумського державного університету.

 

В.о.завідувача відділом променевої діагностики

Жданов Ярослав Олегович, лікар-рентгенолог, другої категорії.

Є виконувачем обов’язки обласного позаштатного рентгенолога управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації.

Лікар-рентгенолог другої категорії. Працює у відділенні з 2003 р.
Закінчив медичний факультет Сумського державного університету.
Загальний стаж роботи 6 років, стаж роботи у рентгенології 6 років.
Володіє усіма методиками рентгенологічних досліджень.
Працює у рентгенодіагностичному кабінеті №2 з 8.00 до 17.15 щоденно, крім суботи та неділі.
Роб.тел. /0542/ 25-04-41.

 

 

 

 Ординатори:

Кіріченко Сергій Вікторович,

лікар рентгенолог кабінетів комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії.

    Працює у відділенні з 2003р. Закінчив медичний факультет Сумського державного університету.Стаж роботи у рентгенології 7 років.
    Володіє усіма методиками рентгенологічних досліджень, комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії.
   Працює у кабінеті комп'ютерної томографії та кабінеті магнітно-резонансної томографії з 8.00 до 16.00 щоденно, крім суботи та неділі.
   Роб.тел. /0542/ 25-14-69, 65-55-70.

 

Скульбєда Артем Євгенович

     Працює у відділенні з 2003р. Лікар рентгенолог другої категорії. Закінчив медичний факультет Сумського державного університету.Стаж роботи у рентгенології 7 років.
     Володіє усіма методиками рентгенологічних досліджень, комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії.
    Працює у кабінеті комп'ютерної томографії та кабінеті магнітно-резонансної томографії з 8.00 до 16.00 щоденно, крім суботи та неділі.
    Роб.тел. /0542/ 25-14-69, 65-55-70.

 

Сотникова Ангеліна Олексіївна

     Працює у відділенні з 2008р. Лікар рентгенолог другої категорії. Закінчила Луганський державного медичний університет. Стаж роботи у рентгенології 12 років.
     Володіє усіма методиками рентгенологічних досліджень, комп'ютерної томографії.
     Працює у кабінеті комп'ютерної томографії з 8.00 до 16.00 щоденно, крім суботи та неділі.
     Роб.тел. /0542/  65-55-70.

 

Рогожна Ольга Борисівна

     Лікар-рентгенолог другої категорії. Працює у відділенні з 2002 р.
     Закінчила медичний факультет Сумського державного університету.
     Загальний стаж роботи 7 років, стаж роботи у рентгенології 7 років.
     Володіє усіма методиками рентгенологічних досліджень.
     Працює у рентгенодіагностичному кабінеті №3 з 8.00 до 14.00 щоденно, крім суботи та неділі.

 

 

Ульянич Валентина Володимирівна

     Лікар-рентгенолог вищої категорії, лікар УЗД першої категорії. Працює у відділенні з 1992 р.

    Закінчила Тернопільський медичний інститут.

    Загальний стаж роботи 18 років, стаж роботи у рентгенології 18 років, по УЗД 14 років.

    Володіє усіма методиками рентгенологічних досліджень, досліджень УЗД.

    Працює у рентгенодіагностичному кабінеті №1 та кабінеті УЗД з 8.00 до 16.00 щоденно, крім суботи та неділі.

    Тел. (0542) 25-01-26.

 

 

Олексич Тетяна Віталіївна

     Лікар УЗД другої категорії. Працює у відділенні з 1995 р.

     Закінчила Кишинівський державного медичний інститут.

     Загальний стаж роботи 22 рокі, стаж роботи в УЗД 14 років.

     Володіє усіма методиками ультразвукових досліджень.

     Працює у кабінеті УЗД з 8.00 до 14.00 щоденно, крім суботи та неділі.

 

 

 

 Контактна інформація:

Адреса відділу променевої діагностики КЗ „Сумська обласна клінічна лікарня”:

40022, м.Суми, вул.Троїцька (Дзержинського), 48

контактні телефони: рентгенодіагностичний кабінет 25-04-41

кабінет КТ 65-55-70

кабінет МРТ 25-14-69

електронна адреса: sumy-aru@ukr.net