Ревматологічне відділення КЗ «Сумська обласна клінічна лікарня» засновано у 1993 році і є єдиним спеціалізованим відділенням в області. З цього ж року відділення та ревматологічну службу області очолює Короза Сергій Олександрович, головний позаштатний ревматолог, лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Ревматологія», підтвердженою Вищою атестаційною комісією МОЗ України. На V Національному Конгресі ревматологів України його нагороджено медаллю Академії медичних наук України ім. академіка М.Д.Стражеско.

     Згідно наказу МОЗ України від 15.12.93 року № 243 у ревматологічному відділенні проводяться обстеження та лікування хворих на слідуючі захворювання:

- ревматизм в активній фазі;

- ревматичні вади серця;

- ревматоідним артрит;

- реактивні артрити;

- хвороба Бехтєрєва;

- деформуючий остеоартроз з ураженням крупних суглобів;

- дифузні хвороби сполучної тканини;

- вузликовий периартерііт та інші системні васкуліти;

- інші ревматичні хвороби  згідно з МКХ-ІХ та МКХ-Х;

- хворих з підозрою на вищеперераховані захворювання для уточнення діагнозу. 

 

     Згідно протоколів лікування затверджених МОЗ України від 2006 року.

   Щорічно у відділенні лікується біля 1000 хворих. При цьому ефективність лікування складає 98,8%. Застосовуються сучасні методи діагностики: імунологічні, ехокардіоскопічні, УЗД, КТ, МРТ; нові технології лікування ревматологічних хвороб: імунодепресивні, цитостатичні, локальна внутрішньосуглобова терапія, фізіотерапевтичні та ЛФК.

    Відділення тісно співпрацює з Українським ревматологічним центром, з ведучими спеціалістами НДІ серцево-судинних хвороб АМН України (відділу лікування набутих вад серця) для відбору хворих на оперативне лікування, кафедрою терапії медичного інституту СумДУ.

    Нині відділення являється методично-інформаційним центром області своєї галузі. Кожного року видаються інформаційні листи для ЛПЗ області щодо діагностики та лікування хворих на ревматичні хвороби, статті в засоби масової інформації, наукові публікації.

   Щорічно проводяться обласні науково-практичні конференції з актуальних питань сучасної ревматології за участю провідних фахівців кафедри терапії медичного інституту СумДУ.

     На базі ревматологічного відділення проводяться курси спеціалізації лікарів ЛПЗ області по ревматології, підготовка лікарів-інтернів.

 

Контактний телефон: 25-77-51